Behöver du hjälp med ditt byggprojekt?

Högkvalitativa tjänster inom byggprojektering

Vi levererar konsulttjänster inom byggkonstruktion och byggteknik oavsett om det är stort eller litet projekt. Tyngdpunkten i vår affärsidé är att tillhandahålla konsulttjänster på ett unikt, enkelt och personligt sätt inom bland annat:

  • Konstruktionshandlingar
  • Kontrollansvarig enligt PBL
  • Byggtekniska- och skadeutredningar
  • Energi- och fuktutredningar

Några av våra tjänster

Kontrollansvarig enligt PBL, KA

Vi är certifierade kontrollansvariga (KA) enligt PBL (Plan och bygglagen) av certifieringsorganet RISE.

Konstruktionshandlingar

Vi utför konstruktionshandlingar och statiska beräkningar för alla slags projekt.

Byggtekniska och skadeutredningar

Vi hjälper dig med utredningar och tar fram åtgärdsförslag.

Energi och fuktutredningar

Vi erbjuder energiberäkningar enligt BBR som krävs för startbesked och uppföljning under byggprocessen.

Genom att sätta kundens affär i fokus, skräddarsy lösningar som är individuellt anpassade och hålla en hög nivå på det vi levererar, vill vi bygga upp långsiktiga relationer!