Technical excellence


Kontakta oss

Inventeringar och utredningar

Veqant kan bistå med gedigen kunskap i att utföra inventeringar, risk- och möjlighetsanalyser och utredningar. Vi samordnar även andra teknikkonsulter för att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för dig som kund.


LÄS MER

Stomval och stomprojektering

Vi hjälper många av våra beställare med strategifrågor, samt risk- och möjlighetsanalyser så att de rätta stomvalen görs redan i ett tidigt skede. 


Läs mer

Byggnadskonstruktion – beräkningar och val av metoder

Vårt arbete innebär i huvudsak att utföra statiska beräkningar, göra rätt materialval kopplat till byggnadsfysiken och ekonomiska aspekter, samt att åskådliggöra detta i tydliga handlingar.


Läs mer

Vi gör olika typer av projekt

Att välja rätt spår tidigt i projektet är mycket viktigt för slutprodukten. Vi har stor erfarenhet från nyproduktion och har hjälpt en rad olika beställare med systemhandlingar samt att i tidigt skede vara med och utreda lämpliga stomval.

  • Number 1 leading company in the industry
  • Keeping abreast of the most recent technical financial information
  • A fresh and proactive approach to their accounts and tax planning
  • Bringing new look to your business!
  • We are quality driven people


Läs mer om vad vi gör

Menyn-2
Menyn-4
optimise 3

Föregående
Nästa

Vi levererar konsulttjänster inom byggkonstruktion och byggteknik oavsett om det är stort eller litet projekt. Tyngdpunkten i vår affärsidé är att tillhandahålla konsulttjänster på ett unikt, enkelt och personligt sätt inom byggkonstruktion, kontrollansvarig enligt PBL och byggtekniska utredningar.

Konstruktionshandlingar

Vi kan utföra konstruktionsritningar och statiska beräkningar på alla slags byggnader i stål, betong, trä och murverk. Vi upprättar konstruktionsritningar, konstruktionsberäkningar, konstruktionsdokumentation och beräkningsrapport. Vi bistår även med hjälp vid strategifrågor samt risk- och möjlighetsanalys vid stommval kopplad till materialval, byggnadsfysik, utförande och ekonomiska aspekter

Kontrollansvarig

Vi kan agera kontrollansvarig (KA) enligt PBL i ditt projekt. I uppdraget upprättar vi kontrollplan, närvarar vid tekniska samråd, byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Vi sköter uppföljning av kontrollplan via egenkontroller och intyg från byggarbetsplatsen. När projektet är genomförd sammanställer vi underlaget, skriver slututlåtande och skickar in till byggnadsnämnden för slutbevis. Vi är certifierade av RISE med högsta certifieringsgraden (komplicerad)

Byggtekniska utredningar

Vi kan hjälpa till med investeringsutredningar, fukt- och energiutredningar.

Vi kan även utföra skadeutredningar t.ex. fuktskador, sprickor och sprickbildningar mm. Genom analys och undersökningar förklarar vi uppkomsten av problemen och lämnar eventuella åtgärdsförslag.

Vårt arbete kännetecknas av professionalism, ödmjukhet, moralisk och intellektuell integritet, flexibilitet och med sund förnuft. Vi är ansvarsfulla med stor handlingskraft och håller vad vi lovar.
För mer information klicka nedan på den ikon som representerar ditt projekt.

För mer information klicka nedan på den ikon som representerar ditt projekt.


Veqant ingenjörsbyrå i helsingborg

Bostäder


Veqant ingenjörsbyrå i helsingborg

Lokaler, kontor


Offentliga byggnader


Industribyggnader


Byggingenjör

Ombyggnader


Villor

Vi leder era projekt mot framtiden!

Veqant ingenjörsbyrå i helsingborg


Kontakta oss